förebygga lopp skalbaggar från att sprida sig

Skalbaggar är i stånd att orsaka mycket skada på din trädgård. De är kanske varje trädgårdsmästare värsta mardröm. Om okontrollerat, kan de lätt förstöra dina växter och upphäva månader av slit och dyrbar tid investerat i trädgården, så att du frustrerad och besviken. Även om det finns olika typer av skalbaggar, lopp skalbaggar är den i särklass vanligaste, särskilt i grönsaksodlingar. Dessa små svarta och glänsande insekter angriper vanligtvis lämnar, bildar små hål som ofta förenas för att bilda större hål. De har en anmärkningsvärd förmåga att hoppa när de störs. Om skalbaggen befolkningen är stor, kan de enkelt konsumera allt bladverket från dina grödor med anmärkningsvärd hastighet. Den insektslarver attackera även växtrötter och livnär sig på dem, vilket växter att kollapsa. Följande är några användbara strategier du kan använda i innehåller spridningen av dessa skadeinsekter.

Öva companion plantering. Lopp skalbaggar lockas till vissa grödor såsom kål, sallad, grönkål, spenat och tomater. För att skydda dessa grödor och hålla skalbaggar från att sprida sig till dem, se till att du också plantera specifika grödor som lopp skalbaggar inte äter och föredrar att undvika. Du kan framgångsrikt hantera spridningen av lopp skalbaggar genom noggrant urval av grödor.

En frisk gröda är ett säkert försvar till någon sjukdom. Strävar efter att odla starka och friska grödor som när skalbaggar attack, sunda grödor är mindre sannolikt att lida skada i jämförelse med svaga och undernärda grödor.

Årlig rotation av grödor sängar är till hjälp för att förstöra larver och innehåller spridningen av insekter.

Använd rad täcker på jord som du nyligen har planterat för att förhindra mogna skalbaggar från lägga ägg. Detta kommer att innehålla reproduktion av skalbaggar. Men se till att du lämnar växterna tillräckligt utrymme så att de kan växa bekvämt. Du kan använda träpålar eller stenar för att säkra kanterna och mellersta delen av täcket. Inspektera under täcket varje par dagar för att se till att inga skalbaggar har smugit sig in. När plantorna är etablerade kan du tar bort kåpan.

Dessa ger en effektiv naturlig kontroll innehåller spridningslopp skalbaggar. De är giftfri och kan användas säkert utan några bekymmer att växt- och djurhälsa. Spraya en naturlig insekts på dina växter kan bidra till att ge betydande skydd mot lopp skalbagge attacker.

Även nematoder är i allmänhet en olägenhet i trädgårdar, det finns de som kan vara till nytta i synnerhet i en loppa skalbagge trädgård. Införa dem i din trädgård när befolkningen i lopp skalbaggar är ganska stor. Nematoderna kommer att ligga på skalbaggen larver och hålla dem från kläckning. Detta störde livscykel buggar kommer att vara till hjälp för att begränsa spridningen av skalbaggar.

Detta är jord som är blandad med små skarpkantade alger som är farliga för skalbaggar. Algerna är icke-toxisk för djur och människor. Sprida kiselgur på dina grödor kommer att bidra till innehåller utbredningen av skalbaggar.