höja pool alkalinitet: kemikalier vs hushållsprodukter

Att upprätthålla en ordentlig pool alkalinitet nivå är avgörande för att hålla din pool vatten hälsosam och balanserad. Att låta din alkalinitet att falla alltför lågt kan leda till problem som korroderad pool utrustning och skadade och färgade pool väggar och golv. Låg poolvattnet alkalinitet kan också irritera ögonen eller orsaka rodnad eller slå din pool vattnet grönt.

Total alkalinitet är ett mått på din pool vatten förmåga att neutralisera syror. Din pool vatten förmåga att neutralisera syra e avgör hur lätt det är att balansera din pool vattenkemi. Total alkalinitet uttrycks som delar per miljon (ppm). Den idealiska utbud av total alkalinitet för din pool är mellan 80 och 120 ppm. Noggrant upprätthålla alkalinitet nivån på din pool kommer att underlätta noggranna mätningar och kontroll av klor, pH och hårdhet i ditt vatten och förenkla din pool underhåll. Mäta din pool totala alkalinitet är att helt enkelt använda testkit tillgängliga vid pool leverans butiker.

total alkalinitet

Bakpulver eller natriumbikarbonat, är den vanligaste och säkraste hushåll produkt används för att höja pool alkalinitet nivåer. Höj din poolens alkalinitet långsamt, under loppet av flera dagar, för mer exakta och förutsägbara resultat. Användning av natriumbikarbonat med en hastighet av ¼ pund per 10.000 liter vatten kommer att öka din totala alkalinitet med tio delar per miljon, kommer detta också att resultera i en viss ökning i poolens pH-nivån också. Även om det inte kan vara kostnadseffektivt att råna lådan ut ditt kylskåp, är natriumbikarbonat lätt tillgängliga i stora kvantiteter och billig, vid lokala gård, foder och utsäde leverans butiker och pool leverans butiker.

Höja din Pools alkalinitet

Natriumvätekarbonat är ett alternativ som erbjuds på pool leverans butiker. Denna kemikalie är lika effektiv på att höja din poolens alkalinitet nivåer och kan kosta konkurrenskraftiga. Fördelen med att använda natriumvätekarbonat som är förpackad för pool användning i stället för hushålls natriumbikarbonat är poolen specifika produkten är tillverkad och provad med pooler i åtanke, så programmet informationen på förpackningen är benägna att vara mer exakt och förutsägbart höja din pool vatten alkalinitet än de stora säck bakpulver från matar butik som troligen inte har någon tillämpning information om paketet.

Både natriumbikarbonat och natriumvätekarbonat samma personliga över exponeringsrisker. Dessa risker inkluderar grovt andningsbesvär från inandning under exponering, och hud- eller ögonirritation och rodnad. Se produkt tillverkarens säkerhetsdatablad för att bedöma miljö- och hälsorisker för någon produkt som du funderar på. Skydda dig med hjälp av en respirator, skyddsglasögon och handskar vid hantering av dessa kemikalier.

Testa poolens alkalinitet och pH dagligen kommer att hjälpa till att hålla din pool kemi i balans. Var noga med att undvika över skjuta din alkalinitet nivå som sänker det är mycket mer komplicerat. När det är möjligt, följa produktetiketter tillämpningsanvisningar noggrant för att uppnå mer förutsägbara resultat.