pvc lösningsmedel cement: viktiga säkerhetsåtgärder

PVC lim kan vara din största bundsförvant eller din värsta mardröm. När du behöver kombinera två bitar av PVC eller skydda obligationen du behöver använda PVC lim. Följande information kommer att hjälpa dig att förstå de säkerhetsåtgärder som är förknippade med användning av PVC lim.

PVC lim är en mycket flyktig produkt och mycket brandfarlig i flytande form. Du vill inte heller att lagra den i områden i hemmet där det finns stark värme eller brand som i närheten av kontrollampor. Förvara oanvända lösningsmedel i en mörk och sval plats.

Inga öppna lågor och värme

Varje form av lösningsmedel kan framkalla kräkning och yrsel samt en mycket slö eller långsam känsla och PVC lim är inte annorlunda. använda den endast i områden som är väl ventilerade och alltid bära en skyddsmask.

ventilation Krävs

Komma PVC lim på händerna kan orsaka frätskador, flagnande hud och klåda. Tvätta huden med tvål och vatten i 15 minuter. Vid användning av lösningsmedel är det möjligt att det kan spruta i dina ögon. Om detta händer kan det orsaka brännande, klåda och eventuell blindhet. Alltid skyddsglasögon när du arbetar med detta lösningsmedel.

Handskar och skyddsglasögon