ta bort en tabell sågskyddet

Det är viktigt att du har möjlighet att ta isär och sätta ihop din tabell såg guard. Att kunna känna till alla detaljer i det kommer att hjälpa dig att få en bättre förståelse för hur det fungerar och vad du behöver göra för att få det att fungera skulle bli något fel med det.

Det första som du kommer att behöva göra är koppla av tabellen såg. Ge det tid att svalna om du har nyligen använt den. Kontrollera att skyddet är helt upp.

Steg 1 – Koppla

Du kommer att behöva få nitning kniv låsratt skruvas. Du kommer att göra detta genom att vrida den moturs. Se till att du får låsknappen bort liksom din distansbricka.

Steg 2 – Skruva

Klyvknivens låsstiftet kommer att sticker ut från klyvkilen fäste. På baksidan av låsstiftet måste du ta bort stoppringen med hjälp av din lilla spårskruvmejsel.

Steg 3 – Knife Låsstift

Placera spiken punch i mitten och knacka på det lätt med en hammare. Du kommer då att kunna ta bort stiftet och resten av vakten ska lossna tillsammans med det.

Steg 4 – Borttagning