förebygga vattenförorening: dagligen göra och inte göra

Vattenföroreningar är ett växande problem för alla våra vattendrag, från dammar och vattendrag till haven, genom att göra en lite mer, är det möjligt att förhindra vattenförorening genom föroreningar och hushållsavfall.

Här är några grundläggande riktlinjer för hur man kan minimera vattenföroreningar i ditt hem.

Förebygga vattenförorening

Var försiktig när du borstar tänderna och tvätta ansiktet. Rinnande vatten kan skapa en hel del avfall, och allt detta måste behandlas kemiskt, vilket bidrar till förorening. Förebygga vattenförorening genom att inte köra kranen, eller genom att sätta en plugg i sink och driva en liten mängd vatten.

Daglig Dos och inte göra

Kasta inte skräp ut genom fönstret när du reser i bilen. Avfall ligger på öppen mark förorenar ofta vattenavrinning efter kraftiga regn, så att hålla cigaretter och burkar i bilen kan bidra till att förhindra vattenförorening. Dessutom är det olagligt i de flesta stater, så håller skräp i fordonet.

Andra sätt att förebygga vattenförorening

Städa huset kan skapa en hel del vatten avfall. Tvätta golvet eller torka sidorna lägger blekmedel och andra kemikalier till vatten. Minimera påverkan på miljön genom att använda biologiskt nedbrytbara kemikalier och genom att hålla golv och köks sidor ren på andra sätt.

Kompost ditt avfall, snarare än att kasta den i soporna. Deponier är platser för vattenbassänger, som översvämmar i närliggande vattendrag i kraftigt regn, bär föroreningar såsom ruttnade mat med den.

Placera inte kemikalier ner i avloppet. Den sista droppen av en produkt kan ibland dröja åldrar i garage och rengöring skåp, men avyttra det genom att spola det, tippa den i avloppet eller kasta på marken utanför är inte ett bra sätt att förebygga vattenförorening.

Ett bra sätt att minimera mängden avloppsvatten du producerar är att investera i en vattenuppsamlingstank. Dessa enheter sitter på sidorna av husen, och uppsamling av vatten som rinner ut från rännan. Den används sedan för toaletter, biltvättar, och andra icke-förbrukningsbara användningsområden.

Lägg miljövänliga metoder för att förstöra trädgården kryp till listan med trädgårdsredskap. Kemikalier som dessa inte är skadliga för miljön och bidra till att förhindra vattenförorening.